Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Franšais | Italiano | Espa˝ol | Euskara

Login / Subscribe   
Team Profile: APPLE TEAM 2018

Kazahkstan
Continental Team 2018
Visit the website

APPLE TEAM
Non-Governmental Organization "Tuzu Zholy"
Medeu district, Dostyk ave. 128-40
050051 Almaty
KAZAKHSTAN
Management
Sports Director YAKOVLEV Yevgeniy 26.02.1980 KAZ
Ass. Sports Director SAPAZHANOV Samat 29.09.1983 KAZ
Representative of the team DYUISSALIYEV Mergen 04.09.1986 KAZ
ADILOV Shakir
 KAZ  1995

AYAZBAYEV Maxat
 KAZ  1992

CHSHERBININ Yuriy
 KAZ  1996

DAVIDENOK Ilya
 KAZ  1992

FEDOSSEYEV Artur
 KAZ  1994

GALEYEV Vadim
 KAZ  1992

GATSKIY Pavel
 KAZ  1991

GLADILIN Alexandr
 KAZ  1999

GORBUSHIN Ilya
 KAZ  1998
KHALEL Sultan
 KAZ  1999

LAVRENTYEV Anton
 KAZ  1995

LUKYANOV Dmitriy
 KAZ  1993

RIVE Dmitriy
 KAZ  1995

TUREBEKOV Nurgali
 KAZ  1996

USMANOV Islam
 KAZ  1997

ZAITSEV Nikolay
 KAZ  1991

ZEMLYAKOV Oleg
 KAZ  1993
--- advertisement ---