Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Franšais | Italiano | Espa˝ol | Euskara

Login / Subscribe   
National Road Championship (ME/Jpn) 2009 (CN)
Japan  /  28 June


Winner: NISHITANI Taiji

2008    
2010

Winners of the Race


Last WinnersPlease login to see the full details
and statistics for this race
Email:    Password:  
No account yet? Sign up for FREE now!
General Classification
1. NISHITANI Taiji 05:22:42
2. MIYAZAWA Takashi 00:00:01
3. NODERA Hidenori 00:00:01
4. ARASHIRO Yukiya 00:00:01
5. SUZUKI Shinri 00:00:01
6. DOI Yukihiro 00:00:03
7. IIJIMA Makoto 00:00:04
8. MANABE Kazuyuki 00:00:19
9. SANO Junya 00:00:55
10. KOMORI Ryohei 00:01:02
11. ISE Naoto 00:01:15
12. FUKUHARA Masaru 00:01:53
13. HIROMORI Yoshimitsu 00:02:01
14. HIROSE Yoshimasa 00:02:06
15. HIROSE Satoshi 00:03:04
16. ITAMI Kenji 00:03:08
17. HAYAKAWA Tomohiro 00:03:21
18. NAKAJIMA Yasuharu 00:06:05
19. SHIMIZU Yoshiyuki 00:07:06
20. TSUJI Yoshimitsu 00:08:19
Stages

--- advertisement ---