Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Franšais | Italiano | Espa˝ol | Euskara

Login / Subscribe   
Team Profile: VICTOIRE HIROSHIMA 2020

Japan
Continental Team 2020
Visit the website

VICTOIRE HIROSHIMA

1-4-5 Otemachi

Naka-ku, Hiroshima-shi

7300051 Hiroshima

JAPAN
Management
Sports Director NAKAYAMA Takashi 23.03.1989
JPN
Ass. Sports Director OMORI Kenichi 31.07.1972
JPN
Representative of the team NAKAYAMA Takashi 23.03.1989
JPN
FUJIKAWA Juni
 JPN  1975

FUJIOKA Katsuma
 JPN  1991

HARADA Hiroaki
 JPN  1993

HIRABAYASHI Fuki
 JPN  1997

KATSURA Yoshihiro
 JPN  1995

KOYAMA Takahiro
 JPN  1996

MANABE Ryota
 JPN  2000
NAKAGAWA Satoshi
 JPN  1979

NISHIDA Yudai
 JPN  1997

OTSUKA Wataru
 JPN  1986

SHIRAKAWA Koki
 JPN  1997

TOMIO Daichi
 JPN  1997

--- advertisement ---